Додаток
до листа департаменту професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України  
від 25.09.2015 № 3/3-9-675-15

 

 

УМОВИ 
проведення Всеукраїнського огляду музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнський огляд музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – огляд), проводиться на виконання Закону України «Про музеї та музейну справу», а також відповідно до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Положення про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2014 за № 1415/26192), та цих Умов.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ

Головними завданнями огляду є:

 • удосконалення профільної структури музеїв;
 • вивчення діяльності музеїв з охорони пам’яток природи, історії та культури, їх участі у формуванні та раціональному використанні Музейного фонду України;
 • аналіз роботи музеїв, їх участі у навчальному процесі та вихованні юних громадян України;
 • зміцнення зв’язків музеїв навчальних закладів з державними і комунальними музеями, архівами, товариствами охорони пам’яток історії та культури, творчими спілками та громадськими організаціями;
 • сприяння оновленню діючих експозицій музеїв, відкриттю нових музеїв,  світлиць тощо.

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО  ОГЛЯДОМ

Загальне керівництво оглядом здійснює Міністерство освіти і науки України. Безпосередня відповідальність за проведення огляду та підведення підсумків покладається на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

В областях та місті Києві огляд організовують і проводять департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На місцях огляд організовують і проводять відділи (управління) освіти районних (міських) держадміністрацій (виконавчих комітетів районних (міських) рад), які створюють комісії для його проведення. До складу комісій включаються представники відділів освіти, районних (міських) методичних кабінетів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших навчальних закладів. До участі в роботі комісій залучаються фахівці державних та комунальних музеїв, архівів, громадських організацій (за згодою).

 

IV. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ

В областях та місті Києві огляд проводиться з 01 жовтня по 30 грудня 2015 року.

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді підводить підсумки огляду до 25 січня  2016 року.

 

V. УЧАСНИКИ  ОГЛЯДУ

Огляду підлягають музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, що на час проведення огляду перебували на обліку.

 

VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

Районні (міські) комісії вивчають роботу музеїв, роблять висновки щодо їх відповідність чи невідповідність статусу музею при навчальному закладі.

Зазначені комісії подають матеріали до районних (міських) відділів освіти для підготовки наказів про підсумки огляду.

Підсумкові матеріали з районів (міст) направляються до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій для узагальнення.

 

VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ  ОГЛЯДУ

За підсумками огляду в областях та місті Києві відповідні органи управління освітою (або уповноважений ними навчальний заклад) надсилають   на поштову адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01135,  м. Київ-135, а/с 190) такі документи та матеріали:

1. Наказ департаменту (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій про підсумки огляду музеїв з додатками:

 • додаток 1 – перелік  музеїв, взятих на облік у період з 01 грудня  2010 року до 01 жовтня 2015 року. Один примірник уніфікованого паспорту на кожний музей, зареєстрований у зазначений період;
 • додаток 2 – список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей», у якому вказати назву музею, повну назву навчального закладу, де він розташований, дату присвоєння звання «Зразковий музей», наявність диплому;
 • додаток  3 – інформація про підсумки огляду за формою, що додається;
 • додаток 4 – список музеїв історичного профілю із висновком оглядової комісії про відповідність кожного з них вимогам Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255);
 • додаток 5 – список музеїв, які припинили своє існування після грудня  2010 року, в якому вказати назву музею, назву навчального закладу, причини припинення діяльності музею;
 • додаток 6 – вказати райони (міста), які не взяли участі в огляді, та вказати причини;
 • додаток 7 – приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв.

2. Презентацію, що висвітлює музейну роботу в області, об’ємом до 20 слайдів у програмі Power Point.

Зазначені документи та матеріали подаються не пізніше 30 грудня 2015 року (за поштовим штемпелем).

Усі матеріали подаються державною мовою.

 

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ

Підсумки проведення огляду затверджуються наказом МОН України. Проект наказу готує та подає до МОН України Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді як відповідальний за проведення огляду.

Аналітичну інформацію за результатами огляду готує Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді до 25.01.2016 року.

Підсумки проведення огляду оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України та Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

 

ІХ. ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на проведення та організацію огляду здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Корисні посилання
Наші контакти
Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська 100/1а

Графік роботи пн-чт 8.00-17.15, пт 8.00-16.00
обідня перерва 13.00-14.00
(0472) 63-14-89 centrum_turist@ukr.net
Місцерозташування