Умови

проведення обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів

з військово-патріотичної, туристсько-краєзнавчої та музейної тематики

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Обласний конкурс навчально-методичних матеріалів з військово-патріотичної, туристсько-краєзнавчої та музейної тематики (далі – конкурс) проводиться з метою виявлення кращих надбань педагогічного досвіду, його узагальнення та поширення серед педагогічних колективів і надання методичної допомоги педагогічним працівникам в запровадженні та організації виховної роботи з учнівською молоддю в області.

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

Загальне керівництво конкурсом здійснює Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво конкурсом, проведення та організаційне забезпечення здійснює Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради.

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Конкурс проводиться з метою активізації національно-патріотичного виховання учнівської молоді в області та збору методичних матеріалів з виховної роботи для допомоги педагогічним працівникам.

Завдання конкурсу:

  • активізувати роботу педагогічних працівників шляхом залучення їх до висвітлення роботи з національно-патріотичного виховання;
  • вивчити та узагальнити досвід роботи та кращі напрацювання педагогічних працівників з національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
  • у ході конкурсу зібрати та належним чином оформити навчально-методичні матеріали;
  • відбір та підготовка до видання кращих авторських методичних матеріалів для подальшого використання у роботі з учнівською молоддю;
  • пропаганда і популяризація дитячо-юнацького туризму як ефективного засобу пізнання і успадкування історичних і культурних надбань свого народу, формування національної свідомості, любові до Батьківщини.

 

ІV. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

Конкурс проводиться щорічно з 1 квітня до 1 грудня. Підсумки конкурсу підводяться до 30 грудня щорічно.

 

V. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

До участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів. Підсумок буде проводитися серед:

  • педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів;
  • педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.

 

VI. ПРОГРАМА КОНКУРСУ

Кожний рік Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації та Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради визначають пріоритетні напрямки конкурсу.

У 2015 році на конкурс подаються методичні матеріали: з військово-патріотичного напрямку позашкільної освіти та музейної роботи в навчальних закладах.

 

VII. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конкурсу мають бути надіслані в одному друкованому та електронному примірнику (документ Microsoft Word, формат А-4, шрифт Times New Roman – 14, інтервал 1,15 або 1,5; для формату А-5 (брошура) шрифт Times New Roman – 12, інтервал 1 або 1,15).

Матеріали мають бути видруковані державною мовою.

На титульній сторінці зазначаються: назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, назва методичної роботи та рік виконання.

На другій сторінці зазначається прізвище, ім’я, по батькові автора, посада та контакти, коротка анотація роботи.

Матеріали для участі в конкурсі надсилаються на адресу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради: м. Черкаси, вул. Смілянська,100/1-а, 18008, centrum_turist@ukr.net до 01 грудня.

Роботи, подані на конкурс, не повертаються.

 

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Роботи мають відповідати таким вимогам:

1. Чіткість структурування, забезпечення педагогічної доцільної наступності та логічна послідовність викладу матеріалу (1-3 бали).

2. Технічні засоби полегшення користування роботою (таблиця змісту, покажчик, словник, виноски внизу сторінки тощо) (1-3 бали).

3. Коректність змісту, повнота розкриття основних положень, використання сучасної загальноприйнятої термінології (1-3 бали).

4. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв’язок його з життям (1-3 бали).

5. Відповідність змістового наповнення роботи віковим особливостям вихованців (1-3 бали).

6. Виклад навчального матеріалу в роботі (чіткість формулювання висновків, правил і визначень, побудови текстів, логічний зв’язок між частинами текстів, належна довжина речень, доступність їх лексичного наповнення; наявність інформаційного та емоційно-ціннісного компонентів змісту) (1-3 бали).

7. Українознавче наповнення змісту роботи (наявність інформації про Україну, рідний край, здобутки українців тощо) (1-3 бали).

8. Логіка розміщення та використання ілюстративного та додаткового матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації (1-3 бали).

9. Технічні вимоги: шрифт, інтервал (1-3 бали).

10. Видавничий рівень (1-3 бали).

11. Наявність електронного носія (1-3 бали).

12. Повнота інформації титульної сторінки та відомостей про автора (1-3 бали).

 

IX. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

Визначення переможців проводиться у кожному напрямку окремо на підставі висновків журі. Учасники, які стали переможцями, нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, лауреати – грамотами Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради.

 

X. ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на підготовку та участь в обласному конкурсі здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Нагородження переможців обласного конкурсу – за рахунок Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради.

 
Корисні посилання
Наші контакти
Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська 100/1а

Графік роботи пн-чт 8.00-17.15, пт 8.00-16.00
обідня перерва 13.00-14.00
(0472) 63-14-89 centrum_turist@ukr.net
Місцерозташування